Convenant 2020

Convenant Stichting Halfvasten - Deelnemers

Convenant met betrekking de veiligheid en aansprakelijkheid voor/tijdens/na de Halfvastenoptocht.

 

De regelgeving ten aanzien van het organiseren van het evenement wordt ieder jaar door de gemeente Zevenaar stevig aangescherpt. Wij als organisatie streven samen met Politie, Brandweer en Gemeente instanties naar een evenement waarin wij de veiligheid van alle deelnemers, medeweggebruikers maar ook van de bezoekers gewaarborgd is.

Mede daardoor willen wij het volgende onder de aandacht brengen en verplichten een ieder er ook na te handelen. 

Personenvervoer op een aanhangwagen of in een laadruimte achter een motorvoertuig (tractor) is ten strengste verboden.

Het plaatsnemen op de wagen is alleen toegestaan bij de startplaats (Parallelweg-Angerlo)van de Halfvastenoptocht waarvoor een evenementen vergunning is afgegeven.

Hierop zal ten strengste gecontroleerd worden bij het opstellen en het rijden naar de startplaats.

Bij het niet nakomen van deze regelgeving zal u uit de colonne worden gehaald en zal diskwalificatie aan de optocht voor de groep/creatie volgen.

De contactpersoon die de groep heeft aangemeld is/blijft het aanspreekpunt voor de organisatie, hij/zij zal erop toe moeten zien dat alles op een correcte wijze verloopt.

Bij e.v.t. excessen zal de contactpersoon hierop aangesproken worden.

Tevens zal de contactpersoon en de bestuurder te allen tijde bij het voertuig aanwezig moeten zijn voor een directe communicatie. 

Bestuurders van het voertuig zijn te allen tijde aansprakelijk, bij overtreding van datgene wat niet in de vergunning is beschreven volgt er een boete.

Hier zal dan ook strikt op gecontroleerd worden door Politie.

Elke civiele aansprakelijkheid rust op bestuurder als passagiers persoonlijk letsel oplopen door rij fouten buiten het evenement. 

Denk b.v. roekeloos en te hard rijden, remmen, of snel optrekken, het nemen van bochten etc. waardoor passagiers van de wagen afvallen, en in het ergste geval met dodelijke afloop. Men is als bestuurder van het voertuig niet verzekerd en de schade zal dan ook verhaald worden op de bestuurder. 

Bestuurders/carnavalisten laat het zo ver niet komen en neem de veiligheidsregels in acht, alleen dan kunnen we streven naar een veilige Halfvastenoptocht. 

In aansluiting op de veiligheid van de carnavalisten is de route naar en na afloop van de Halfvastenoptocht een zeer belangrijk aandachtspunt.

1)Om de grote en de hoge carnavalswagens probleemloos en veilig richting Angerlo te laten rijden, worden de wagens van uit Nieuw-Dijk, Loil, Didam, Beek, Kilder, (Nieuw)Wehl en Braamt op zondag 15 maart vanaf 9.30 uur opgesteld op de Truisweg te Loil.

Wagens vanuit Braamt, Kilder, Beek (Nieuw)Wehl rijden via de Monseigneur Hendriksenstraat naar de verzamelplaats. Wagens vanuit Loil, Didam en Nieuw-Dijk rijden via de Doesburgseweg. Waar vanaf 11.00 uur de stoet, aaneengesloten onder Politiebegeleiding vanaf de Truisweg, Kleine Veldstraat, Zevenaarseweg (N336), Bingerdenseweg(N338)en Parallelweg richting Angerlo zal vertrekken.

2)De carnavalswagens zullen d.m.v. de aanwijzingen van maximaal 4 a 6 fietsbegeleiders naar de startplaats worden gebracht dit i.v.m. de veiligheid van het overige verkeer te garanderen. Deze fietsbegeleiders moeten voor de overige medeweggebruikers herkenbaar zijn door hun signaal of veiligheidsvest/jas. De fietsbegeleiders dienen zelf te zorgen voor een signaal of veiligheidsvest/jas.

3)Wij adviseren de wagens uit bovenstaande buurtschappen alleen via Loil, de Monseingneur Hendriksenstraat richting Truisweg te rijden. De Truisweg zal voor het overige verkeer worden afgesloten.

4)Dit houdt in dat alleen in colonne richting Angerlo wordt gereden, dus zorg ervoor dat je tijdig opgesteld staat. Mocht je niet tijdig aanwezig zijn word je uitgesloten van deelname aan de Halfvastenoptocht. Let op: alleen in colonne wordt er richting Angerlo gereden.

5)Uitzondering op deze regel zijn de kleine creaties, deze kunnen rechtstreeks richting Angerlo rijden.

6)Na afloop van de Optocht kunnen de deelnemers die de feesttent willen bezoeken alleen aan het eind van de route, dus hoek Akkerweg/Doesburgseweg van de wagen afstappen, dus beslist niet op andere locaties.

7}Alle carnavalswagens dienen linksaf, richting start/finish te rijden en dienen via de Parallelweg het parcours te verlaten.

8)Dit houdt in dat er geen carnavalswagens na afloop van de optocht in Angerlo onder geen beding mogen rijden, geparkeerd mogen staan, dit zelfs niet op privéterrein, ook al heeft men toestemming van de eigenaar.

9)De grote wagens uit Nieuw-Dijk, Loil, Didam, Beek, Kilder, (Nieuw)Wehl en Braamt zullen direct na afloop onder Politiebegeleiding in tegenovergestelde richting huiswaarts hun weg vervolgen. De kleine creaties kunnen rechtstreeks in tegenovergestelde richting huiswaarts keren.

10)Volg de aanwijzingen van Politie en de Verkeersregelaars ter plaatse op. Discussies zijn uitgesloten.

11)Wij als organisatie gaan er van uit dat de bestuurders en deelnemers er van alles aan zullen doen om de Halfvastenoptocht voor/tijdens/na afloop zo correct mogelijk te laten verlopen, en er natuurlijk na zullen handelen.

12)LET OP: I.v.m. brandpreventie is de bestuurder verplicht een goedgekeurde brandblusapparaat mee te voeren. Hier zal streng op worden gecontroleerd, is deze niet aanwezig wordt u uitgesloten van deelname.

13)Wij willen de chauffeurs van de voertuigen erop attenderen dat er steekproefsgewijs drankcontrole zullen worden uitgevoerd op de Kleine Veldstraat te Loil en/of bij de start te Angerlo.

14)Het is ten strengste verboden glaswerk op de wagen mee te voeren zowel op het evenemententerrein als op de openbarenweg.

15)Tevens zal er ook worden gecontroleerd of de verantwoordelijke chauffeur een geldige WA polis in zijn bezit heeft, en deze kan overleggen bij controle.

16)U wordt als chauffeur verplicht een sleepkabel mee te voeren, dit om een voertuig met (motor)pech direct weg te kunnen slepen tijdens de Optocht. Dit bespaart veel ergernis van de deelnemers en de Optocht kan op een correcte wijze haar weg vervolgen.

17)Alleen de contactpersoon van de groep is voor de organisatie het aanspreekpunt voor de organisatie en dient samen met de chauffeur te allen tijde bij het voertuig aanwezig te zijn.

Belangrijk nieuws voor de wagenbouwers:

Voor de wagenbouwers vanuit omringende gemeente/dorpen zal de Halfvastenorganisatie als extra service touringcars inzetten om deze veilig richting Angerlo vervoeren.

De opstapplaats van de touringcars is ter hoogte van de familie Rasing, Truisweg 4 te Loil, afstapplaats Garage Schel, de Koppeling 1 te Doesburg.

De vertrektijden van de touringcars worden tijdig bekend gemaakt op onze site en/op facebook. Bij het uitstappen zult u worden voorzien van een stempel zodat u fris en fruitig u weg kan vervolgen naar de startplaats op de Parallelweg.

De startplaats is wandelend bereikbaar via de entree (Dorpsstraat), Prinses Margrietlaan, Doesburgseweg richting Parallelweg.

Fietsend vanuit Loil, Didam, Nieuw Dijk, Wehl, Braamt, ’s Heerenberg, Doetinchem.

Voor de deelnemers die op een sportieve wijze naar Angerlo willen komen kunnen via Doesburgseweg / Ganzepoelweg of anders via de Eldrikseweg/Ganzepoelweg naar Angerlo komen, en gebruik maken van de fietsenstalling op de locatie: Waterlelie (nieuwe wijk, gelegen tussen Café d’n Uutkiek/Oude Melkfabriek) te Angerlo.

Fietsend vanuit Giesbeek, Westervoort, Loo, Groessen, Zevenaar, Babberich, Duiven, Westervoort en Aerdt.

Deze deelnemers kunnen hun fiets stallen op de parkeerplaats van Dagcentrum Angerlo (Landgoed Wielbergen),Mariendaalseweg 21b te Angerlo. Deze kunnen direct hun weg lopend vervolgen naar de startplaats op de Parallelweg.

De uitstapplaats en de desbetreffende fietsenstalling worden aangegeven met borden.

Volg de instructies van de aanwezige verkeerregelaars zonder discussie op zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image