*** LET OP: BIJ VERKEERD INSCHRIJVEN IS ER GEEN JURERING *** 


 

Hoofdsponsoren

Pepsie.jpg
Vanaf heden te koop:
Halfvasten vlag
€ 15,--
(exklusief verzendkosten)
 
 

Convenant

Convenant Stichting Halfvasten - Deelnemers

 

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om de bestuurders van motorvoertuigen te instrueren omtrent de veiligheid en aansprakelijkheid voor/tijdens/na de Halfvastenoptocht.

 

Aangezien wij samen met Politie streven naar een evenement waarin wij de veiligheid van alle deelnemers, maar ook van de bezoekers willen waarborgen brengen wij u het volgende onder uw aandacht.

 

Aan alle carnavalisten die met een carnavalswagen aan de Halfvastenoptocht deelnemen.

 

Personenvervoer op een aanhangwagen of in een laadruimte achter een motorvoertuig (tractor) is ten strengste verboden.

Dit is alleen toegestaan tijdens de optocht of evenement waarvoor een vergunning is afgegeven. Uitzondering op deze regel is als de Politie een andere mening is toe gedaan, en hier akkoord voor geeft.

Bestuurders van het voertuig zijn te allen tijde aansprakelijk, bij overtreding van datgene wat niet in de vergunning is beschreven volgt er een boete.

Hier zal dan ook strikt op gecontroleerd worden door Politie.

 

Welke civiele aansprakelijkheid rust op bestuurder als passagiers persoonlijk letsel oplopen door rij fouten buiten het evenement.

Denk b.v. roekeloos en te hard rijden, remmen, of snel optrekken, het nemen van bochten etc. waardoor passagiers van de wagen afvallen, en in het ergste geval met dodelijke afloop.

Je bent als bestuurder van het voertuig niet verzekerd en de schade zal dan ook verhaald worden op de bestuurder.

 

Bestuurders/carnavalisten laat het zo ver niet komen en neem de veiligheidsregels in acht, alleen dan kunnen we streven naar een veilige Halfvastenoptocht. 

 

In aansluiting op de veiligheid van de carnavalisten is de route naar en na afloop van de Halfvastenoptocht een zeer belangrijk aandachtspunt.

1)Om de grote en de hoge carnavalswagens probleemloos en veilig richting Angerlo te laten rijden, worden de wagens van uit Nieuw-Dijk, Loil, Didam, Beek, Kilder, (Nieuw)Wehl en Braamt op zondag 24 maart vanaf 10.30 uur opgesteld op de Truisweg te Loil.

Wagens vanuit Braamt, Kilder, Beek (Nieuw)Wehl rijden via de Monseigneur Hendriksenstraat naar de verzamelplaats.

Wagens vanuit Loil, Didam en Nieuw-Dijk rijden via de Doesburgseweg.

Waar vanaf 11.00 uur de stoet, aaneengesloten onder Politiebegeleiding vanaf de Truisweg, Kleine Veldstraat, Zevenaarseweg (N336), Bingerdenseweg(N338)en Parallelweg richting Angerlo zal vertrekken.

2)Wij adviseren de wagens uit bovenstaande buurtschappen alleen via Loil, de Monseingneur Hendriksenstraat richting Truisweg te rijden.

De Truisweg zal voor het overige verkeer worden afgesloten.

3)Dit houdt in dat alleen in colonne richting Angerlo wordt gereden, dus zorg ervoor dat je tijdig opgesteld staat. Mocht je niet tijdig aanwezig zijn word je uitgesloten van deelname aan de Halfvastenoptocht.

Let op: alleen in colonne wordt er richting Angerlo gereden.

4)Uitzondering op deze regel zijn de kleine en/of langzaam voortbewegende creaties, deze kunnen rechtstreeks richting Angerlo rijden.

5)Na afloop van de Optocht kunnen de deelnemers die de feesttent willen bezoeken alleen aan het eind van de route, dus hoek Akkerweg/Doesburgseweg van de wagen afstappen, dus beslist niet op andere locaties.

6)Alle carnavalswagens dienen linksaf, richting start te rijden en dienen via de Parallelweg het parcours te verlaten.

7)Dit houdt in dat er geen carnavalswagens na afloop van de Optocht in Angerlo onder geen beding mogen rijden, geparkeerd mogen staan, dit zelfs niet op privéterrein, ook al heeft men toestemming van de eigenaar.

8)De grote wagens uit Nieuw-Dijk, Loil, Didam, Beek, Kilder, (Nieuw)Wehl en Braamt zullen direct na afloop onder Politiebegeleiding in tegenovergestelde richting huiswaarts hun weg vervolgen.

9)De klein, langzaam en voortbewegende creaties kunnen zoals men aangereden is, in tegenovergestelde richting huiswaarts keren.

9a)Volg de aanwijzingen van Politie en de Verkeersregelaars ter plaatse op. Discussies zijn uitgesloten.

10)Wij als organisatie gaan er van uit dat de bestuurders en deelnemers er van alles aan zullen doen om de Halfvastenoptocht voor/tijdens/na afloop zo correct te laten verlopen, en er natuurlijk na zullen handelen.

11)LET OP: I.v.m. brandpreventie is de bestuurder verplicht een goedgekeurde brandblusapparaat mee te voeren. Hier zal streng op worden gecontroleerd, is deze niet aanwezig wordt u uitgesloten van deelname.

Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image