*** LET OP: BIJ VERKEERD INSCHRIJVEN IS ER GEEN JURERING *** 


 

Hoofdsponsoren

Gebra.jpg
Vanaf heden te koop:
Halfvasten vlag
€ 15,--
(exklusief verzendkosten)
 
 

Convenant Stichting Halfvasten - Deelnemers

Convenant met betrekking de veiligheid en aansprakelijkheid voor/tijdens/na de Halfvastenoptocht.

 

De regelgeving ten aanzien van het organiseren van evenementen wordt ieder jaar van regeringszijde stevig aangescherpt.

Wij als organisatie streven samen met Politie, Brandweer en Gemeente instanties naar een evenement waarin wij de veiligheid van alle deelnemers, medeweggebruikers  maar ook van de bezoekers gewaarborgd is.

Mede daardoor willen wij het volgende onder de aandacht brengen en verplichten een ieder er ook na te handelen.

 

Personenvervoer op een aanhangwagen of in een laadruimte achter een motorvoertuig (tractor) is ten strengste verboden.

Dit is alleen toegestaan tijdens de optocht of evenement waarvoor een vergunning is afgegeven. Uitzondering op deze regel is als de Politie een andere mening is toe gedaan, en hier akkoord voor geeft.

Bestuurders van het voertuig zijn te allen tijde aansprakelijk, bij overtreding van datgene wat niet in de vergunning is beschreven volgt er een boete.

Hier zal dan ook strikt op gecontroleerd worden door Politie.

 

Elke civiele aansprakelijkheid rust op bestuurder als passagiers persoonlijk letsel oplopen door rij fouten buiten het evenement.

Denk b.v. roekeloos en te hard rijden, remmen, of snel optrekken, het nemen van bochten etc. waardoor passagiers van de wagen afvallen, en in het ergste geval met dodelijke afloop.

Men is als bestuurder van het voertuig niet verzekerd en de schade zal dan ook verhaald worden op de bestuurder.

 

Bestuurders/carnavalisten laat het zo ver niet komen en neem de veiligheidsregels in acht, alleen dan kunnen we streven naar een veilige Halfvastenoptocht. 

 

In aansluiting op de veiligheid van de carnavalisten is de route naar en na afloop van de Halfvastenoptocht een zeer belangrijk aandachtspunt.

1)Om de grote en hoge carnavalswagens uit Zevenaar, Loo, Groessen, Duiven, Westervoort, Babberich, Aerdt en Giesbeek probleemloos en veilig richting Angerlo te laten rijden, kunnen zij dit alleen doen via de Zevenaarseweg (N336), en/of Bingerdenseweg(N338)richting Parallelweg waar de start/finish is.

(Deelnemers die uit andere buurtschappen komen kunnen voor meer informatie omtrent de aanrijroute contact opnemen met het deelnemerssecretariaat)

2)Na afloop van de Optocht kunnen de deelnemers die de feesttent willen bezoeken alleen aan het eind van de route, dus hoek Akkerweg/Doesburgseweg van de wagen afstappen, dus beslist niet op andere locaties.

3)Alle carnavalswagens dienen linksaf, richting start/finish te rijden en dienen via de Parallelweg het parcours te verlaten.

4)Dit houdt in dat er geen carnavalswagens na afloop van de optocht in Angerlo onder geen beding mogen rijden, geparkeerd mogen staan, dit zelfs niet op privéterrein, ook al heeft men toestemming van de eigenaar.

5)De grote wagens moeten direct na afloop van de Optocht in tegenovergestelde richting huiswaarts hun weg vervolgen.

6)Volg de aanwijzingen van Politie en de Verkeersregelaars ter plaatse op. Discussies zijn uitgesloten.

7)Wij als organisatie gaan er van uit dat de bestuurders en deelnemers er van alles aan zullen doen om de Halfvastenoptocht voor/tijdens/na afloop zo correct mogelijk te laten verlopen, en er natuurlijk na zullen handelen.

8)LET OP: I.v.m. brandpreventie is de bestuurder verplicht een goedgekeurde brandblusapparaat mee te voeren. Hier zal streng op worden gecontroleerd, is deze niet aanwezig wordt u uitgesloten van deelname.

9)Wij willen de chauffeurs van de voertuigen erop attenderen  dat er steekproefsgewijs drankcontrole onderweg zullen worden uitgevoerd en/of bij de start te Angerlo. 

10)Het is ten strengste verboden glaswerk op de wagen mee te voeren zowel op het evenemententerrein als op de openbarenweg.

11)Tevens zal er ook worden gecontroleerd of de verantwoordelijke chauffeur een geldige WA polis in zijn bezit heeft, en deze kan overleggen bij controle.

12)U wordt als chauffeur verplicht een sleepkabel mee te voeren, dit om een voertuig met (motor)pech direct weg te kunnen slepen tijdens de Optocht. Dit bespaart veel ergernis van alle deelnemers, en de Optocht kan op een correcte wijze zijn weg vervolgen.

 

Belangrijk voor deelnemers die met auto, taxi, bus, fiets naar de startplaats van de Halfvastenoptocht willen komen.

 

Auto, Taxi en Bus.

Deelnemers die vanuit omringende gemeente/dorpen zich door een auto/taxi/bus willen laten vervoeren kunnen gebruik maken van de uitstapplaats op de Koppeling (Garage Schel).

De startplaats van de Halfvastenoptocht (Parallelweg) is wandelend bereikbaar via de entree (Dorpsstraat), Prinses Margrietlaan, Doesburgseweg richting Parallelweg.

Fietsend vanuit Loil, Didam, Nieuw Dijk, Wehl, Braamt, ’s Heerenberg, Doetinchem.

Voor de deelnemers die op een sportieve wijze naar Angerlo willen komen kunnen via Doesburgseweg / Ganzepoelweg of anders via de Eldrikseweg/Ganzepoelweg naar Angerlo komen, en gebruik maken van de fietsenstalling op de locatie: Waterlelie (nieuwe wijk, gelegen tussen Café d’n Uutkiek/Oude Melkfabriek) te Angerlo.

Fietsend vanuit Giesbeek, Westervoort, Loo, Groessen, Zevenaar, Babberich, Duiven, Westervoort en Aerdt.

Deze deelnemers kunnen hun fiets stallen op de parkeerplaats van Dagcentrum Angerlo (Landgoed Wielbergen),Mariendaalseweg 21b te Angerlo. Deze kunnen direct hun weg lopend vervolgen naar de startplaats op de Parallelweg.

De uitstapplaats en de desbetreffende fietsenstalling worden aangegeven met borden.

Volg de instructies van de aanwezige verkeerregelaars zonder discussie op zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

 

 

 

 

Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image